22 Haziran 2023

Zorunlu Depozito Uygulamaları Hakkında

 

T.C. Gaziantep Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gelen yazı da, 2872 sayılı Çevre Kanununun Ek madde 12'si ile

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümleri kapsamında 1/12/2022 tarihli ve 273 sayılı "Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi Uygulamalarına İlişkin

Usul ve Esaslar" hazırlanarak Türkiye Çevre Ajansı'nın internet sitesinde (https://tuca.gov.tr/) yayımlandığı bildirilmiştir.

Söz konusu usul ve esaslar ve eklerinde belirtilen ambalaj grupları ve geçiş tarihleri belirlenmiş olup belirtilen ambalajlı içecekler için

 1/1/2023 tarihi itibari ile Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden tescil sürecinin başlatılması ve tescil edilmiş ambalajlı ürünlerin

1/8/2023 tarihinden itibaren piyasaya sürülmeye başlanması zorunlu tutulmuştur. 1/1/2024 tarihi itibari ile de DBYS üzerinden tescil edilmemiş

ambalajların piyasaya sürülmesinin yasak olduğu hükme bağlandığı bildirilmiştir.

Bahse konu usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu depozito uygulamalarına yönelik sürece ilişkin gerekli tüm bilgilendirmeler ve

duyurular DBYS web sayfası https://www.dbys.gov.tr  üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca uygulama üzerinden firma ve ambalaj/ürün kayıt işlemleri 

(ilk etapta piyasaya süren işletmeler, piyasaya süren tedarikçi işletmeleri, satış noktaları ve ambalaj/etiket üreticileri ile ambalaj tescil işlemleri yürütüldüğü bildirilmektedir.

Duyuruya ilişkin belgelere DOKÜMANLAR bölümünden ulaşabilirsiniz.