Tarihçe

TARİHÇE

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, Bakanlar Kurulu Kararı ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak Vilayet, Belediye, İl Özel İdaresi, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Sanayi İş Odaları Derneği ve Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Derneği iştirakleri ile 15 kişilik kuruldan oluşmaktadır.

Organize Sanayi Bölgemizde işyeri açma ve iskan alma rakamı sanayi parselinin 3/2’ sini geçtiği için 2019 yılından itibaren katılımcılarımızın yarısı (7’si) Müteşebbis Heyete seçimle gelmektedir.

 

1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

1960’larda ilk girişimlerde bulunularak 1969 yılında Türkiye’de ilk defa oluşturulan organize sanayi bölgelerinden biri olarak kuruluşunu tamamlamış olup altyapısı tamamen yapılandırılmış ve tüm parseller yapılaşmıştır.

1.Organize Sanayi Bölgesi 210 hektar alan üzerinde kurulmuştur. I. Bölgede 169 parsel yer almaktadır. Bugün itibariyle I. Bölgede orta ve büyük ölçekte üretim yapmakta olan 169 firma faaliyet göstermektedir.

1.Bölgede aylık 27.000.000Kwh elektrik, 90.000 ton su, 1.800.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve 30.000 kişi istihdam edilmektedir.

 

2.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Gaziantep’in 1980’li yıllarda ihracat yapısının sanayi ürünleri lehine gelişme göstermesi ile birlikte yatırım yapmak isteyen sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, tevsii alanı olarak 1987 yılında 2.Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması çalışmalarına başlanılmıştır.

450 hektar alan üzerine kurulu olan 2. Bölge’nin altyapı çalışmaları 1997 yılında tamamlanmıştır. 283 adet parselden oluşan II. Bölge’de 283 firma faaliyette olup, tekstil, gıda, kimya ve plastik ağırlıklı iş kolunu oluşturmaktadır.

2.Bölgede; aylık 99.000.000 Kwh elektrik, 280.000 ton su, 6.500.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve 50.000 kişi istihdam edilmektedir.

 

3.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgemizde, sanayicilerimizin yatırım taleplerini karşılayabilmek için, 1994 yılında 540 hektarlık alan üzerinde 3.Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulması çalışmalarına başlanılmıştır.

3.OSB’nin altyapı inşaatı, tamamen devlet desteği olmadan bölgede yatırım yapan sanayicilerden toplanan tahsilatlar ile müteşebbis teşekkülümüzün katkı ve sorumluluğunda inşaa edilerek  kısa sürede tamamlanmıştır.

Bugün itibariyle, 288 adet parselden oluşan 3. Bölgede 288 adet firma faaliyet göstermektedir.

3.Bölgede; 122.000.000 Kwh elektrik, 410.000 ton 2su, 6.600.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve 55.000 kişi istihdam edilmektedir.

 

 4.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bölgemizde, sanayicilerimizin yatırım taleplerini karşılayabilmek için 2002 yılında 3 adet OSB alanı toplamına eşit olan 1200 hektarlık alan üzerinde 4. Bölge kurulmuştur.

4.Bölgede daha çok orta ve büyük ölçekte üretim yapacak olan firmalara arsa tahsisi yapılmış olup bu bölgemizde 50.000 ve 100.000 m2‘lik parsel gruplarında planlama yapılmıştır.

Bugün itibariyle, 133 adet parselden oluşan 3. Bölgede 133 adet firma faaliyet göstermektedir.

Bölgenin yol yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon şebekesi inşaatları bitirilmiştir. Ayrıca indirici merkez trafo ve yer altı elektrik şebekesi galeri geçişli olarak ve doğalgaz şebekesi inşaatları yapılarak tamamlanmıştır.

4.Bölgede; 182.000.000 Kwh elektrik, 200.000 ton su, 11.100.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve 65.000 kişi istihdam edilmektedir.

 

5.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

2010 yılında yer seçimi çalışmalarına başlanılarak kamulaştırma çalışmalarının tamamlanması sonucunda 2013 ve 2014 yılları içinde 2 etap halinde planlama ile yer tahsisleri yapılmıştır.

5.Bölgede toplamda 1925 hektar alandan üretilen sanayi parsellerinden 601 sanayiciye kura ile yer tahsisleri yapılmıştır.

5 Bölgedeki tahsis parselleri sayısıyla birlikte toplam sanayi parsel sayısı 1.475 olmuştur.

Arsa tahsislerini yaptığımız 5. Bölge, 2014 yılından bu zamana kadar inşaatlarını tamamlayarak 377 adet firma faaliyete geçmiştir. 60 firmanın ise çalışmaları devam etmektedir.

5.bölgede; 120.000.000 Kwh elektrik, 220.000 ton su, 6.000.000 m3/ay doğalgaz tüketilmekte ve 100.000 kişi istihdam edilmektedir.

GAOSB’miz 5 bölgesi ile birlikte 4325 hektarlık alanıyla Türkiye’nin en büyük Organize Sanayi Bölgesi konumuna gelmiştir.

 

6.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

6.bölge 117 ha.’lık imar planı ve parselasyon çalışmaları tamamlanmıştır. 6. bölge İlave alanın 1096 ha.’lık kısım için ise imar planı hazırlık işlemleri yapılmaktadır.

2022 yılı içerisinde yeni yatırımcılardan talep toplama işlemi yapılmış olup; tüm çalışmaların tamamlanması sonucu; 2023 yılı içerisinde avans ödemesi yapan yeni yatırımcıların 2024 yılında tahsis işlemlerine başlanılacaktır.