Su Hizmetleri Şefliği

Su Hizmetleri Şefliği

Su Hizmetleri Şefliği, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan  katılımcılarına su abonelik işlemleri  ile ilgili, faturalandırma, arızalara müdahale, katılımcıların su abonelik hizmeti ile ilgili talep, ihbar ve şikâyetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak konularında hizmet vermektedir.

Birimde Verilen Hizmetler

 • Pompa terfi İstasyonu Kontrol, Bakım – Onarımı
 • Katılımcı firmaların abone bağlantısının yapılması
 • Gömülü Branşman Vanası Kontrol, Bakım – Onarımı
 • Su Açma Kesme faaliyetleri

 

İşletme Faaliyetleri

 • Müşteri abonelik işlemlerinin yapılması
 • Katılımcı ihbar ve şikâyetlerine cevap verilmesi
 • Sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin yapılması
 • Şebekede meydana gelen hasar ve arızalara müdahale edilmesi
 • Ana şebeke üzerinde yapılması gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılması
 • Müşteri sayaçlarının 10 yıl aşımı halinde değişiminin yapılması
 • Acil durumlarda (Yangın vb.) itfaiye biriminin gerekli müdahaleyi yapması için yeteri kadar hidrant montajının yapılması
 • Aboneliğini iptal ettiren müşterilerin, iç tesisatlarının ana şebeke ile bağlantısı kesilerek su arzının durdurulması
 • Diğer altyapı birimlerince yapılan kazılara refakat edilmesi

Abonelik İşlemleri

Abonelik işlemleri ile ilgili olarak temin edilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Dilekçe
 • Abone Bilgi Güncelleme Formu
 • Firma İletişim Bilgileri Beyanı (Adres – Telefon – Faks – E Posta)
 • Tapu Fotokopisi (Arsa Tahsis Belgesi, yoksa Arsa Tahsis Sözleşmesi)
 • Kira Kontratı (Kiracı İse)
 • Vergi Levhası
 • Güvence Bedeli

 

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER
Abonelik İşlemleri Evrak Kayıt Birimi
Faturalandırma E-Fatura  ve  E-Arşiv olarak
Sayaç Değişim İşlemleri Su Hizmetleri Şefliği

GÖREVLİ PERSONEL

M. Selim Sancılı - Mimar

Fen İşleri Müdürü

 • +90 (342) 337 8280 (1222)
 • s.sancili@gaosb.org

Ural YILDIRIM

Su Hizmetleri Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (1260)
 • ural@gaosb.org