Doğalgaz Şefliği

DOĞALGAZ ŞEFLİĞİ GÖREV ALANI

Gaziantep OSB Doğalgaz Şefliği, bölge içerisinde katılımcılarına doğalgaz ile ilgili abonelik, faturalandırma, arızalara ve hasarlara müdahale, tesislerin doğalgaz projelerinin kontrol ve onayı, periyodik bakım, sayaç kalibrasyonu, katılımcıların doğalgaz hizmeti ile ilgili talep, ihbar ve şikâyetlerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak konularında hizmet vermektedir.

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

Birimde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Periyodik Kontrol, Bakım - Onarım Faaliyetleri

 • Çelik Vana Grubu Kontrol, Bakım - Onarımı
 • Bölge İstasyonu Kontrol, Bakım – Onarımı
 • Gömülü Vana Odaları Kontrol, Bakım - Onarımı
 • Gömülü Branşman Vanası Kontrol, Bakım - Onarımı
 • PE Hat Vana Kontrol, Bakım – Onarımı
 • Katodik Koruma Sistemi Kontrol, Bakım – Onarımı
 • Şebeke Kaçak Tarama Faaliyetleri

İşletme Faaliyetleri

 • Müşteri abonelik işlemlerinin yapılması
 • Katılımcı ihbar ve şikâyetlerine cevap verilmesi
 • Sayaç okuma ve faturalandırma işlemlerinin yapılması
 • Şebekede meydana gelen hasar ve arızalara müdahale edilmesi
 • Ana şebeke üzerinde yapılması gerekli değişiklik ve iyileştirmelerin yapılması
 • Fabrika iç tesisatında meydana gelen kontrolsüz gaz çıkışlarına müdahale
 • Acil durumlarda (Yangın, doğal afet v.b.) gerekli müdahalelerin yapılarak oluşabilecek tehlikelere karşı önlemlerin alınması
 • Proje ve Tesisat kontrolü sonucu uygunluğu onaylanan tesisatlara gaz arzının sağlanması
 • Müşteri istasyonlarının devreye alınması ve kontrolü
 • Müşteri sayaçlarının periyodik kalibrasyonlarının yapılması
 • Aboneliğini iptal ettiren müşterilerin, iç tesisatlarının ana şebeke ile bağlantısı kesilerek gaz arzının durdurulması
 • Diğer altyapı birimlerince yapılan kazılara refakat edilmesi

Proje ve Tesisat Kontrol Faaliyetleri

 • Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesis Doğalgaz Dönüşüm Projesi Kontrolü ve Onaylanması
 • Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin doğalgaza dönüşüm süreçlerinde, yapım kontrollük faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tesisat uygunluk kontrolü ve onay faaliyetlerinin yapılması

Gaz Ticaret Faaliyetleri

 • Yıllık Doğalgaz Alım Satım Sözleşmesi ile tedarik edilecek doğalgaz miktarlarının belirlenmesi için gerekli fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Sözleşme için gerekli doküman ve evrakların temin edilmesi

 

Abonelik işlemleri ile ilgili olarak temin edilmesi gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 • Dilekçe
 • Abone Bilgi Güncelleme Formu
 • Doğalgaz Satış Sözleşmesi
 • Muhasebe Borç İlişik Formu
 • Firma İletişim Bilgileri Beyanı (Adres – Telefon – Faks – E Posta)
 • Ticaret Sicil Gazetesi ( Güncel ve Kuruluş )
 • Tapu Fotokopisi (Arsa Tahsis Belgesi, yoksa Arsa Tahsis Sözleşmesi)
 • Kira Kontratı (Kiracı İse)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Şirket Ortaklarının )
 • İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası
 • Güvence Bedeli
 • Firma Yapı Ruhsatı
 • Firma Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân)
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • UAVTN NO (adreskodu.dask.gov.tr adresinden sorgulanacak)

 

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

Abonelik İşlemleri İçin Gerekli Evraklar Listesi ONLINE - Dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz
Abonelik Dilekçesi ONLINE - Dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz
Abone Bilgi Güncelleme Formu ONLINE - Dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz
Doğalgaz Satış Sözleşmesi ONLINE - Dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz
Muhasebe Borç İlişik Formu ONLINE - Dökümanlar bölümünden indirebilirsiniz

GÖREVLİ PERSONEL

Salman Doğan ÜNVERDİ

Doğalgaz Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (1241)
 • doganunverdi@gaosb.org