10 Mart 2021

Sıfır Atık Sistem Kurulumu duyurusu

Sayın Sanayicimiz;

İlgi: 09.11.2020 Tarih ve SNY-2005 Kayıt Nolu  yazımız.

İlgi yazıda; 12.07.2019 tarih ve 30829 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sıfır Atık Yönetmeliği” doğrultusunda, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden “Sıfır Atık Uygulaması” nın aktifleştirilmesi istenmiştir.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, OSB sınırları içerisinde faaliyet bulunan tüm firmalar Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilerlemek zorundadır.

OSB sınırları içerisinde yer alan tüm firmalarımız, ÇED EK1/EK2 kapsamında olsun olmasın, Sıfır Atık Yönetmelik doğrultusunda kendi faaliyet alanlarında, bina içlerinde her katta en az 2’ li atık toplama ünitelerini ( 1 adet Mavi renk(Kağıt-Plastik-Cam-Metal), 1 adet Gri (Diğer Atıklar))  yerleştirmek, sahada ihtiyaçlarına uygun Geçici tehlikeli ve tehlikesiz atık alanlarını oluşturmak; çalışanlarına bilgilendirme eğitimi düzenlemek ve Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden “Sıfır Atık Uygulamalarını” açmak zorundadır.

Bu kapsamda Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet göstermekte olan tüm firmalar yönetmelik esaslarına uygun olarak bünyelerinde Sıfır Atık sitemini kurmak, 20.03.2021 tarihine kadar Çevre Kimlik Numaralarını, sisteme kayıt olduklarına dair ekran görüntüsünü, sisteme eklenen sorumlu personel isim ve iletişim bilgilerini,  sisteme giriş yaptıkları faaliyetlerin (toplanan atık, yerleştirilen ekipman, eğitim) sistemde bulunan faaliyet sorgulama bölümünden alınacak ekran görüntüsünü, Bölge Müdürlüğümüze ibraz etmek zorundadır.

Aksi takdirde cezai müeyyidelerle karşı karşıya kalınması söz konusudur.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.