21 Aralık 2022

Çevre Yönetim Hizmetleri Asgari Fiyat Tarifesi Hakkında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 10.11.2022 tarihli ve 4988136 sayılı yazısında, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevre     kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin korunması kapsamında sorumlulukları bulunan ve Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan işletmelerce bahsi geçen Yönetmeliğin 17. Maddesinde bulunan hükümlere uyulması gerektiği belirtilerek bu hususun ilgili birimlere bildirilmesi talep edilmektedir.

 Duyuruya ilişkin belgelere DOKÜMANLAR bölümünden ulaşabilirsiniz.