21 Nisan 2021

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine ilişkin duyuru

SAYIN SANAYİCİMİZ

İlgi: 08.04.2021 tarih ve 741537 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yazısı.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile yürütülen Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirilmesi Projesinin tamamlanmış olduğu, Proje ile tesis envanteri çıkarılarak, izin yükümlülüğü bulunan işletmelerin kayıt altına alınması hususuna Cumhurbaşkanlığının Dördüncü 180 Günlük (01/01/2021-30/06/2021) İcraat Programında( Eylem No: ÇŞB-17) yer verildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Bölgemizde faaliyet göstermek olan tüm firmalar Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümlerine tabi olup olmadıklarına dair ivedilikle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ ne başvuru yapmaları, Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzini veya Çevre İzni Muafiyeti alması gerekmektedir.

Aksi takdirde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzni olmadan çalışan işletmelerin tespit edilmesi durumunda ceza işlem uygulanacaktır.

Bilgilerinize rica ederim.