Elektrik İşletmesi

Kalite-ve-Çevre-Politikası

Daha önce 1993 yılında TEDAŞ’ a devir edilen dağıtım şebekelerinin mülkiyeti ve işletme haklarının da 6 ay içinde aynı bedelle OSB’ lere devir hakkı tanınmıştır. Bu çerçevede, 2006 yılında TEDAŞ’ tan hatlar devir alınmış olup, tüm çalışmalar bölgemiz tarafından yürütülmektedir.

 

5398 sayılı kanun kapsamında OSB’lere; yetkili organların kararı ile OSB sınırları içerisinde, enerji üretim, dağıtım ve ticaret faaliyetlerinden bir veya birkaçını, kuracağı şirket vasıtasıyla yapma yetkisini vererek OSB’ler enerji faaliyetlerinde serbest tüketici statüsü kazanmıştır.

Elektrik nakil hatlarımız 2, 3, 4, 5.bölgenin tamamında galeri ve boru geçişli olarak yer altına indirilmiştir. 1.Bölge havai hatlarının da 2020 yılı içerisinde yer altına alınması için çalışma yapılması planlanmaktır.

SCADA OTOMASYON SİSTEMİ

2006 Ekim ayında yapımı tamamlanarak hizmete giren 4. Bölge elektrik altyapı dağıtım şebekesi kapsamında devreye alınan SCADA sistemi bünyesinde;

2,3,4 ve 5.bölge 1. ve 2. etap tüm parselleri müstakil bağlantı noktası ile ayrı ayrı besleyecek şekilde altyapı kurulmuştur.

Tüm sayaçlar OSOS (Otomatik Sayaç Okuma Sistemi ) ile GPRS ve FİBER altyapı üzerinden okunarak SCADA merkezine aktarılmaktadır.

Ayrıca sisteme bağlı tüm müşterimiz sayaç değerlerini internet ortamından izleme imkânına sahiplerdir.

İNDİRİCİ MERKEZ

Gaziantep OSB üç farklı trafo merkezinden enerji almaktadır. Gaziantep-2 TM ‘de 550 MVA, Gaziantep-5 TM ‘de 375MVA ve Şehitkamil TM ‘de 375 MVA olmak üzere toplamda 1.300 MVA kurulu gücündeki trafolardan enerji temini yapılmaktadır.

Scada Tel: 0342 357 01 30
Elektrik Arıza: 0342 337 13 73