Doğalgaz İşletmesi

DOĞALGAZ İŞLETMESİ

Doğalgaz esas olarak metan, etan, propan, bütan, azot ve az miktarda karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuş, renksiz kokusuz ve havadan hafif bir gazdır. Temiz bir yakıttır. Tam yandığında mavi alevle yanar. Hava ile belirli bir oranda ( % 5-15 ) karıştığında patlayıcı özelliği vardır.

Fosil yakıtlar grubundan hidrokarbon esaslı doğalgaz, yer altında gözenekli kayaların boşluklarına sıkışmış olarak ya da petrol yataklarının üzerinde gaz halinde büyük hacimler şeklinde bulunur. Doğalgaz; %95 metan, az miktarda da etan, propan, bütan ve karbondioksitten oluşan renksiz, kokusuz ve havadan hafif bir gazdır.  Metan molekülü 1 karbon 4 hidrojen atomundan oluşur. Kimyasal yapısının basit olması nedeniyle yanma işlemi kolaydır ve tam yanma gerçekleşir. Dolaysıyla; duman, is, kurum ve kül oluşturmaz. Yanması en kolay ayarlanabilen ve yanma verimliliği en yüksek olan yakıttır. Otomatik kontrol sistemleri ile tam uyumlu çalışabilmesi ve depolama gerektirmemesi diğer avantajlarıdır.

Doğalgazın başlıca özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Renksiz
  • Kokusuz
  • Zehirsiz
  • Havadan Hafif

BÖLGEMİZİN DOĞALGAZ ŞEBEKESİNE AİT BİLGİLER

Bölgemizde 99 km Çelik hat, 124 km PE hat olmak üzere 223 km doğalgaz borusu gömülü durumdadır. Bölgeye gaz BOTAŞ’ın yaptığı ve GAZDAŞ tarafından işletilen A tipi basınç düşürme ve ölçüm istasyonundan girmekte ve çelik şebekeye 16 barda dağıtılmaktadır.

Yüksek gaz tüketimi olan veya proseslerinde 3 bar basınçtan daha yüksek basınçlı gaza ihtiyacı olan firmalar çelik şebekeden gaz kullanmaktadırlar. Çelik şebekeden bölgenin bir kısmına dağılan gaz 38 adet B tipi ölçüm istasyonuna girmekte ve hem basıncı 16 bardan 4 bara düşürmekte hem de ölçümlemektedir.

Basıncı 4 bara düşen gaz yatırım maliyeti daha ucuz olan işletmede müdahale rahatlığı sağlayan ve hem montaj işliği hem de tamirat işçiliği daha kolay olan PE boru şebekesine girmekte ve bölgedeki tüm firmalara ulaşmaktadır. Her parsele bırakılan servis hattı vasıtasıyla doğalgaz firma içine girmekte ve beslendiği şebeke tipine bağlı olarak B tipi veya C tipi istasyon kurularak gazın basıncını kullanım basıncına  veya kullanım basıncına yakın bir değere düşürülmekte ve ölçüm yapılmaktadır. C tipi istasyondan çıkan gaz işletme içerisinde uygun yerlerden giderek tüketim cihazlarına ulaşmakta ve eğer gerekirse tüketim cihazının kullanım basıncına regülatör vasıtasıyla düşürülerek cihazda yanmaktadır.

1.2.3. 4. ve 5. Organize sanayi bölgelerinde doğalgaz alımı için tüm altyapı çalışmaları tamamlanmış olup tüm bölgelerimizde; talep eden katılımcılarımıza; doğalgaz arzı sağlanabilmektedir. Bölgemize, doğalgaz ilk kez 15/EYLÜL/2005 tarihi itibarı ile verilmeye başlamıştır.

Tel: 0342 337 82 80
Fax: 0342 337 82 89

Resim1