GAOSB Teknopark

Gaziantep OSB Teknopark, yerli ve yabancı girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunabilmeleri amacı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında kurulmuş bir teknoloji geliştirme bölgesidir. Gaziantep OSB Teknopark, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca faaliyette bulunmak üzere Bakanlar Kurulu’nun 11.09.2017 tarihli ve 2017/10825 sayılı kararının, 20.10.2017 tarih ve 30216 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile kurulmuştur.

1969 yılında Türkiye’de kurulan ilk organize sanayi bölgelerinden biri olan Gaziantep OSB, yeni yatırımlara cevap verilebilmesi amacıyla zamanla genişletilerek günümüzde 5 bölgede, 1.000’e yakın firmanın faaliyet gösterdiği bir üretim üssü konumuna ulaşmıştır. Tekstil, gıda, plastik, kimya başta olmak üzere farklı sektörlerde 130 bini aşkın istihdamın gerçekleştirildiği Gaziantep OSB, ülke ekonomisine önemli ölçüde katma değer üretmektedir.

Gaziantep OSB’de yer alan firmalar başta olmak üzere bölgede Ar-Ge ve Tasarım projesi uygulama kapasitesinin geliştirilerek üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması hedefi ile geçici binasında faaliyetine başlayan Gaziantep OSB Teknopark kısa süre içinde devreye alınacak 3 bin m2’ye yakın kiralanabilir alan ile kapasitesini artıracaktır. GAOSB Teknopark'ta ofis kiralayarak Ar-Ge projesi uygulamak isteyen veya bölgedeki uygulanmakta olan projelerde görev almak isteyen akademisyenlerin HKÜ Yönetim Kurulundan izin almaları gerekmektedir.