İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Birimi; insan kaynakları planlaması, personel seçme ve yerleştirme, oryantasyon, eğitim ve geliştirme, kariyer planlama, performans değerlendirme, disiplin ve  çalışanların motivasyonu artırmaya yönelik sosyal faaliyet işlerini yürütür.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • İş analizine göre bölümlerin talep ettiği özelliklere sahip personelin alınması için müracaat sürecini “İşe Alma Prosedürü “ne uygun şekilde yürütmek.
 • Kurumumuzda çalışacak personelin özlük hakları, işe giriş, işten ayrılma, sigorta, emeklilik, işe devam ve izin  işlemlerini yapmak.
 • İşe yeni alınan personelin Hoş Geldiniz Eğitimini organize etmek,
 • Personelin işe devam ve izin işlemlerini takip etme,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş Sağlığı Güvenliği Kurulu çalışmalarını, eğitimlerini planlamak ve organize etmek.
 • Üniversiteler ve meslek liseleriyle görüşerek yurt içinde GAOSB ’de staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerini yürütmek.
 • Personel Performans Değerlendirme Prosedürü ”ne uygun olarak performans değerlendirmesi yapmak ve  değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirme, iyileştirme faaliyetlerini yürütmek
 • Personelin geliştirilmesine yönelik olarak gerekli eğitimleri araştırıp  programlarını hazırlamak ve  eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlayıp  kayıtlarını tutmak.

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

 • +90 (342) 337 1101 (1120-1121)
 • gaosb@gaosb.org

Harun Ekici

Personel Şefi

 • +90 (342) 337 1101 (1139)
 • harunekici@gaosb.org