İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

İnsan Kaynakları Birimi; insan kaynakları planlaması, temini - seçme ve yerleştirme, yeni işe alınan kişilere işe uyumlarını kolaylaştırmak için Hoş Geldiniz programı uygulama, eğitim ve geliştirme, performans değerlendirme, çalışanların motivasyonu ve verimliliklerini artırmaya yönelik sosyal faaliyetleri ve atama, terfi, ödüllendirme ve disiplin işlerini yürütür.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  • Tespit edilmiş işe alma esaslarına göre bölümlerin talep ettiği özellikte personelin alınması için dışarıdan müracaatların yapılmasını sağlayacak işlemleri “İşe Alma Prosedürü “ne uygun şekilde yürütmek.
  • Kurumumuzda çalışacak personelin özlük hakları, işe giriş, işten ayrılma, sigorta ve emeklilik işlemleri,
  • İşe yeni alınan personelin Hoş Geldiniz Eğitimini organize etmek,
  • Personelin işe devam ve izin işlemlerini takip etme,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, İş Sağlığı Güvenliği Kurulu çalışmalarını, eğitimlerini planlar ve organize eder.
  • Üniversiteler ve meslek liseleriyle görüşerek yurt içinde GAOSB ’de staj yapacak öğrencilerin staj işlemlerini yürütür.
  • Personel performanslarının artırılmasına yönelik olarak “Personel Performans Değerlendirme Prosedürü ”ne uygun olarak performans değerlendirmesini, değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirme ve iyileştirme faaliyetlerini yürütmek
  • Personelin geliştirilmesine yönelik olarak gerekli eğitimleri araştırmak, eğitim programlarını hazırlamak, eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak ve eğitim kayıtlarını tutmak

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

  • +90 (342) 337 1101 (119)
  • gaosb@gaosb.org