Harita ve İmar Müdürlüğü

12345

İMAR BİRİMİ GÖREV ALANI

Tahsisi yapılan ve inşaata başalamayı düşündükleri andan itibaren ,inşaatın yapım,bitim ve üretime geçiş anına kadar yapaılan tüm kurumsal evrakların tanzim edilmesi

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

Arsa tahsisi yapılan parselin yapılaşmaya başladığı andan itibaren parselin imar raporu akabinde yapılacak inşaatın yapı ruhsatlandırılması ve bu ruhsatların arazi koşulundaki devamlılıgın takıp edılerek hakediş raporlarının tanzim edilmesi bunun devamında inşaatı biten firmaların yapı kullanım izin belgelerine başvurulması durumda tanzim edilmesi ve firmanın üretime geçtiği anda gsm ruhsatının tanzim edilerek firmaya çalışma izni verilmesi konusunda işlemleri yapan birimdir.

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İMAR RAPORU İlgili Dosyayı İndirin
YAPI RUHSATI İlgili Dosyayı İndirin
YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ İlgili Dosyayı İndirin
GSM ( GAYRİSIHHİ MÜESSESE) RUHSATI İlgili Dosyayı İndirin
GSM ( GAYRİSIHHİ MÜESSESE) RUHSATI İlgili Dosyayı İndirin (Beyan formu)
SHM ( SIHHİ MÜESSESE) RUHSATI İlgili Dosyayı İndirin
SHM ( SIHHİ MÜESSESE) RUHSATI İlgili Dosyayı İndirin (Beyan Formu)


Formların alınacağı yerler yazılmış olup birime elden bizzat teslim edilmesi gerekmektedir.


HARİTA BİRİMİ GÖREV ALANI

Firmaların talepleri doğrultusunda tahsisli yerlerinin gösterilmesi. osb müdürlüğüne bağlı birimlerin arazide yapacakları çalışmalara teknik destekte bulunmak. osb müdürlüğüne bağlı birimlerin arazide yapmış oldukları çalışmaların alımını yaparak bilgisayara işlemek. yapı kontrol biriminin arazide yapmış olduğu kontrol sonucu ortaya çıkan izinli veya kaçak yapıların ölçümünü yapmak.yeni kurulacak alana ait altlık doküman ve ölçümlemeleri yaparak kuruluş aşamasına evrak hazırlamak. Firmaların tevhit ve ifraz gibi taleplerini alarak, osb yönetmenliğine uygun olup olmadığı incelemesini yapmak.müdürlüğün talebi doğrultusunda ihtiyaca göre ilgili alanlarda imar revizyon çalışması yapmak. İnşaata başlayacak firmaların talepleri doğrultusunda imar raporu hazırlamak. firmaların ruhsat taleplerini almak ve ilgili evrak ve projelerin tamamlanması sonucunda yapı ruhsatlarının verilmesini sağlamak. İnşaatını tamamlamış olan firmaların talepleri doğrultusunda gerekli inceleme ve ölçümlemeleri yapılarak yapı kullanım izin belgesinin verilmesini sağlamak. Firmaların talepleri doğrultusunda ilgili evraklarını tamamlamış olan firmaların iş yeri açma belgesi düzenlemek.


HARİTA BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

Nazım İmar Planı İlgili Birime Başvurularak
İmar Raporu İlgili Birime Başvurularak
İmar Çapı İlgili Birime Başvurularak
Arsa Tahsis Durum Krokisi İlgili Birime Başvurularak
Parsel Yol Kırmızı Kot Belgesi İlgili Birime Başvurularak
Bölge Ada/Parsel Pafta Belgesi İlgili Birime Başvurularak
Aplikasyon Krokisi İlgili Birime Başvurularak
İmar Uygulaması ve İmar Revizyonu İşlemleri İlgili Birime Başvurularak

GÖREVLİ PERSONEL

Hüseyin AYIK

Bölge Müdür Yardımcısı - Harita ve İmar Müdürü

  • +90 (342) 337 1101 (1126)
  • h.ayik@gaosb.org

Sinan Cem Kurt

Harita-İmar Şefi

  • +90 (342) 337 1101 (1234)
  • s.kurt@gaosb.org