Fen İşleri Müdürlüğü

İNŞAAT VE ALT YAPI HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ

İNŞAAT BİRİMİ GÖREV ALANI

 Her geçen gün hızla büyüyen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ içerisinde 1.,2.,3.,4.,ve 5.kısım olmak üzere 44 milyon m2 alan üzerine kurulu olan bölgemizin mücavir alan sınırları içerisindeki;

 • İnşaat işleri ile ilgili proje üretmek ve ihalelerini yapmak,
 • İnşaat işleri ile ilgili tüm ihalelerinin projesine uygun şekilde yapımını sağlamak,
 • Müdürlüğümüze bağlı binalarda oluşan tadilatları yaptırmak,

 

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

GAOSB Teknik bölüme firmalardan gelen ihbar telefonları ile hizmet verilmektedir.

 

YOL - ASFALT BİRİMİ GÖREV ALANI

 Her geçen gün hızla büyüyen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ içerisinde 1.,2.,3.,4.,ve 5.kısım olmak üzere 44 milyon m2 alan üzerine kurulu olan bölgemizin mücavir alan sınırları içerisindeki;

 • İmar planlarına uygun olarak açılan yolların asfalt kaplama ve alt katmanların imalatını yapmak yada yaptırmak,
 • Mevcut yolların her türlü bakım, onarım ve tamirini yapmak
 • Her zaman ve her şartta yolların açık tutulmasını sağlamak.
 • İhtiyaç duyulan yerlere yol gövdesi güvenliğini sağlayacak taş duvar ve istinat duvarı yapmak,
 • Trafik akışı düzenlenmesi için kavşakları tasarlamak, yapmak ve yaptırmak,
 • Trafik güvenliğini sağlamak amacı ile sinyalizasyon, yatay düşey trafik işaretlemelerini yaptırmak,
 • Alt yapı çalışmalarında diğer alt yapı şeflikleri ile koordinasyonu sağlamak,

 

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

GAOSB Teknik bölüme firmalardan gelen ihbar telefonları ile hizmet verilmektedir.

 

KANALİZASYON – YAĞMURSUYU BİRİMİ GÖREV ALANI

 Her geçen gün hızla büyüyen ve ülke ekonomisine katkıda bulunan GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ içerisinde 1.,2.,3.,4.,ve 5.kısım olmak üzere 44 milyon m2 alan üzerine kurulu olan bölgemizin mücavir alan sınırları içerisindeki;

 • Mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebekesinin bakımı, onarılması ve arızaların giderilmesi çalışmalarını yürütmek. Görev alanı içerisinde bulunan kolektörleri, dereleri, kanalizasyon şebekelerini ve yağmursuyu hatlarını işletmek, bunların bakım, onarım ve temizliğini yapmak veya yaptırmak. İhtiyaç halinde bu hizmetlerin ihale yolu ile yaptırılmasını sağlamak
 • Kombine araç ve vidanjör araçları ile abonelerin rabıt tıkanıklığının açılması ve foseptik çekimi hizmetlerinin yapılmasını temin etmek.  Abonelerden gelen arıza ve şikâyetler ile ilgili müracaat sahiplerine sağlıklı ve yeterli bilgi vermek, şikâyetin niteliğini inceleyerek kurum sorumluluğundaki şikâyetin giderilmesini sağlamak.
 • Atık suların çevreye zarar vermeden artıma tesisine kadar ulaştırılmasını sağlamak.
 • Gerek arızalar gerekse faaliyetlere göre programlar hazırlayarak istatistiki bilgileri güncel halde bulundurma işlevlerini yürütmek. İhtiyaç duyulan bölgesel kısımlara kanalizasyon şebekesi abone bağlantısı yapmak ve yaptırmak.
 • Ekonomik ömrünü tamamlayan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekelerini tespit ederek, yenilenmesi işini yapmak ve yaptırmak.
 • Sorumluluk alanındaki cadde ve sokaklarda yağmursuyu tahliyesi için yağmursuyu hatları ve yağmursuyu ızgaraları yapmak ve yaptırmak.
 • İzinsiz yapılmış, atık su bağlantı projesi veya imalatının tespiti için arazi ve bölge taramasında bulunarak, tespit edilen mükelleflere gereken tebligatı ve atık su ve yağmur suyu şebekesine bağlantı izninin verilmesi için gerekli işlemleri yapmak.

 

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

Kanal Açma : Teknik bölüme firmalardan gelen ihbar telefonları ile hizmet verilmektedir

Kanal Görüntüleme : Teknik bölüme firmalardan gelen ihbar telefonları ve arızaya giden diğer teknik ekiplerin ihbarı ile hizmet vermektedir.

Parsel Bağlantıları için Dilekçe : İlgili birime başvurularak verilmektedir.

 

GÖREVLİ PERSONEL

M. Selim Sancılı - Mimar

Fen İşleri Müdürü

 • +90 (342) 337 8280 (222)
 • s.sancili@gaosb.org

Can Mahmut YAPICI

İnşaat ve Alt Yapı Hizmetleri Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (214)
 • canmahmutyapici@gaosb.org

Muhammed Akbulut

İnşaat Mühendisi

 • +90 (342) 337 8280 (222)

Bedir Terlemez

İnşaat Mühendisi

 • +90 (342) 337 8280 (228)

Kemal Doğan

İnşaat Teknikeri

 • +90 (342) 337 8280 (225)

Ferizan KAYA

Asfalt Yol İşleri Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (257)

Ünal TABUR

Kanal Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (258)
 • u.tabur@gaosb.org

Gökhan ÇAKICI

İnşaat Teknikeri

 • +90 (342) 337 8280 (299)