Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BİRİMİN GÖREV ALANI

Yapısal ve İşlevsel Çerçeve: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimi; GAOSB’nin, ISO 9000 temelli kurumsal organizasyon şemasına göre yapılandırılmıştır. Faaliyetlerini ise, kurumsal yönetişim açısından; Müşteri İlişkileri Yönetimi (Customer Relationship Management - CRM) ve Çalışan İlişkileri Yönetimi (Employee Relationship Management-ERM) ilkelerine göre gerçekleştirmektedir.

Görev Çerçevesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimi, kurumsal yönetişim açısından “İç Müşteri Odaklı Çalışma” yapmaktadır (Üst amir olarak Bölge Müdürü, Diğer Müdürlükler ve bu Müdürlüklerin hiyerarşik ekleri). Birimin yapısal çerçevesi nedeniyle, “Dış Müşteriler” olan; İş İnsanları, İşletmeler, Sosyal Kesimler ve Medyaya yönelik doğrudan sunmuş olduğu bir hizmet bulunmamaktadır.

Hizmet Çerçevesi: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimi, iç müşteriler olan, Üst Amir olarak Bölge Müdürü, Diğer Müdürlükler ve bu Müdürlüklerin hiyerarşik ekleriyle; “talep temelli”, “hizmete özel” ve “sürdürülebilirlik” odağında etkileşim kurmaktadır.

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimi’nin sunduğu hizmetler üç çerçevede ele alınmaktadır.

Talep Temelli Olması: Üst amir ve diğer birimlerin süreçlerine, Destek Hizmetleri Müdürlüğü görev ve yetki tanımlamasına göre katkı sağlamak.

Hizmete Özel Olması: Üst Amirden gelen emirlerin ve diğer birimlerden gelen taleplerin, ilgileri haricindekiler ile paylaşılmaması ve yayınlanmaması.

Sürdürülebilir Olması: GAOSB’nin, ISO 9000 temelli kurumsal organizasyon şeması ve bu şemaya göre düzenlenen görev ve yetkilere dair talimatlar çerçevesinde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün devamlılık içeren görevlerinin akamete uğramadan devam etmesinin sağlanması.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Birimine bağlı hiyerarşik eklerin (Şefliklerin) sunduğu hizmetler;

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefliği: GAOSB Müdürlüğünün, İSG süreçlerinin gerçekleştirilmesi

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İSG Süreçlerinin Takibi İlgili Birime Başvurularak

Hizmet Alımı ve Bina Yönetim Şefliği: GAOSB Teknik Binasında, optimal hizmet sunumlarının gerçekleştirilebilmesi için yerindelik ve uygunluk gerekliliklerinin sağlanması.

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

Tedarik, Süreçlerinin Yapılması İlgili Birime Başvurularak
Temizlik ve Düzen Süreçlerinin Yapılması Görevlerin iflası

Bilgi İşlem Şefliği: GAOSB Müdürlüğü sosyal medya hesaplarının kurulum ve güncellemelerinin yapılması ile talep edilen sistem kurulumlarının gerçekleştirilmesi.

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

İSG Süreçlerinin Takibi İlgili birimler ile yazışma, Görevlerin İfası

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

  • +90 (342) 337 1101 (119)
  • gaosb@gaosb.org

Mehmet IŞIK

Hizmet Alımı ve Bina Yönetim Şefi

  • +90 (532) 505 5055
  • misik@gaosb.org

Deniz NACAROĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi

  • +90 (532) 428 1698
  • d.nacaroglu@gaosb.org

Halil HAZIR

Hizmet Alımı ve Bina Yönetim Şefliği Personeli

  • +90 (532) 468 2256
  • h.hazir@gaosb.org