Destek Hizmetleri Müdürlüğü

BİRİMİN GÖREV ALANI

Kanun, yönetmelik, kuruluş protokolü, ana sözleşme ve düzenlemeler çerçevesinde, kurum stratejik planları ve hedefleri doğrultusunda tüm destek hizmet süreçlerini ekibi ile yönetmek, geliştirmek ve ilgili aksiyonları alarak devamlılığını sağlamaktır. Bu birime bağlı olarak çalışan 4 adet şeflik bulunmaktadır.

1.Destek Hizmetleri Şefliği

2.İtfaiye Şefliği

3.Akaryakıt İstasyon Şefliği

4.Proje Geliştirme Şefliği

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Destek Hizmetleri bölüm personelinin sevk ve idaresini sağlamak; bağlı çalışan mesleki gelişiminin kontrolünü yaparak sürekli gelişimlerini sağlamak
 • Yıl sonunda İnsan Kaynakları Bölümü ile Bölüm personelinin belirlenen kriterlere göre performans değerlendirmelerini yapmak
 • Deprem, sel vs. gibi olağanüstü durumlarda “Acil Durum Planı” doğrultusunda ekibi koordine etmek
 • Birim ile ilgili anahtar performans gösterge hedeflerini belirlemek, hedeflere ulaşılması için uygulama ve yöntemler geliştirmek ve yönlendirmelerde bulunmak
 • Sivil Savunma ve Güvenlik birimleri tarafından yapılması gereken hizmetlerin planlarını, mevzuat gereksinimlerini de göz önünde bulundurularak hazırlanmasını sağlamak ve bu planları yürütmek. Bu faaliyetlere ilişkin standartların ve politikaların belirlenmesini sağlamak
 • İş süreçlerini hedeflere uygun biçimde tasarlamak ve standartlaştırmak
 • Birim süreçleri ile ilgili iç ve dış müşteri geri bildirim ve şikâyetlerini inceleyerek ekibine gerekli yönlendirme ve görevlendirmeleri yapmak; sonuçları takip etmek
 • Kurum içi ve dış denetimler için görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgelerin hazırlığını yapmak, denetim sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve/veya önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek ve gelişmeleri takip etmek
 • Kalite yönetim sistemleri ve standartlarını görev, yetki ve sorumluluk alanı kapsamında uygulamak ve geliştirilmesi için katkıda bulunmak

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

 • +90 (342) 337 1101 (1120-1121)
 • gaosb@gaosb.org

Mehmet IŞIK

Destek Hizmetleri Şefi

 • +90 (342) 337 8280 (1248)
 • misik@gaosb.org

Hanifi ÇELİK

Proje Geliştirme Şefi

 • h.celik@gaosb.org

Deniz NACAROĞLU

İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu

 • +90 (342) 337 1101 (1140)
 • d.nacaroglu@gaosb.org