Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Kurumumuzun faaliyetlerini basın ve sosyal medya aracılığıyla duyuran, kurumun yaptığı işlere yönelik dışarıya bilgi aktarma çalışmaları

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kurumun; resimli broşürler, basın bültenleri hazırlamak,
 • Kurumun tanıtımını yapmak, bilinirliğin artması için stratejik plan hazırlamak,
 • Kültürel ve sosyal etkinliklerin organizasyonunda görev almak,
 • Konferans, sergi, basın toplantısı, yıl dönümü, toplumsal sorumluluk projeleri gibi etkinlikleri hazırlamak ve uygulamak,
 • Yöneticilerin konuşma ve yazışmalarını incelemek, düzenlemeler yapmak,
 • Halkla ilişkiler alanında personele eğitim verilmesi için program hazırlamak,
 • Kurumla alakalı görüşleri takip ederek, kurumun daha sistemli bir şekilde tanıtılmasını ve saygınlığının artmasını sağlayacak çalışmalarda bulunmak,
 • Yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişmelerle ilgili haber bülteni hazırlanması ve internette yayınlanmasını sağlamak,
 • Basında yer alan haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesini sağlamak,

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

 • +90 (342) 337 1101 (1120-1121)
 • gaosb@gaosb.org