Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuzun faaliyetlerinin basın ve yayın yolu ile duyurulması,  yayınlarımızın takibi toplantı ve etkinliklerinin organizasyonu çalışmalarını yürütür.

YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Kurumun üyelerle ve halkla olan ilişkilerinin yürütülmesi
 • Üyeler, medya temsilcileri ve ilgililer ile diyalog kurulması ve onların bilgilendirilmesi
 • Yazılı ve görsel basında çıkan kurumumuz ile ilgili haberlerin derlenmesi,
 • Kamuoyuna duyurulmasında yarar görülen konuların ve faaliyetlerinin basında yer almasının sağlanması,
 • Yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik gelişmelerle ilgili haber bülteni hazırlanması ve internette yayınlanması,
 • Yönetim kurulu başkanının konuşma metinlerinin hazırlanması,
 • Yerel medya günlerinin organize edilmesi,
 • Protokol ve diğer ilişkileri kurarak Başkanlık ve Genel Sekreterliğin talimatları doğrultusunda iştirak edilecek tören, etkinlik ve diğer faaliyetler hakkında gerekli çalışmalar yapmak
 • Basında yer alan haber ve dokümanların derlenerek arşivinin tutulması ve yerel gazetelerin arşivlenmesi
 • Yönetim kurulu başkanı, basından sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel sekreterin talimatları ve bilgileri doğrultusunda kurumun faaliyetleri ve konusunda basın bültenleri yapılmasını sağlar

GÖREVLİ PERSONEL

Nevin ÇELİK

İnsan Kaynakları Müdürü - Basın Halkla İlişkiler Müdürü

 • +90 (342) 337 1101 (119)
 • gaosb@gaosb.org