Atıksu Arıtma ve Çamur Yakma Tesisi Müdürlüğü

BİRİMİN GÖREV ALANI

Tüm bölgelerimizde faaliyet göstermekte olan tesislerin üretimleri sonrası oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular “Atıksu Arıtma Tesisimize” gelmektedir. Atıksu tesis de Fiziksel Arıtma + Kimyasal arıtma ve Biyolojik arıtma kısımlarında işlemlerden geçirilerek alıcı ortama deşarj edilmektedir. GAOSB Atıksu Arıtma Tesisi, I. Kademede 30.000 m3/gün kapasiteli olarak 2003 yılında, II. Kademede 60.000 m3/gün kapasiteli olarak 2009 yılında işletmeye alınmış olup, şu an için ortalama 65.000 m3/gün debi tesise gelmektedir.

Resim1 (1)

Arıtma işlemi esnasında oluşan değişimler sürekli takip edilerek deşarj edilen arıtılmış suyun yükümlülüğümüz olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19 kriterleri sürekli olarak sağlanmakta ve belirtilen kriterlerden daha kaliteli su deşarj konusunda çalışılarak arıtma verimleri her geçen gün iyileştirilmektedir. Deşarj izin belgesi 5 yıllık olarak ilk olarak 10.03.2016 tarihinde alınmış olup, Çevre İzin Belgesi 5 yıllık periyodlarda yenilenerek en son belge 05.11.2025  tarihine kadar geçerlidir.

Sürekli Atıksu İzleme (SAİS) tebliği kapsamında ilk olarak tesisimiz 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ na sürekli 5 parametreden (pH, Oksijen, Debi, Sıcaklık ve İletkenlik) veri gönderimine başlanmış olup, 2018 yılında revizyon yapılarak, 2019 yılı itibari ile 7 parametreden (pH, Oksijen, Debi, Sıcaklık,  İletkenlik, KOİ ve AKM) Bakanlık tarafından 24 saat veri takibi yapılmaktadır.   

Tesisin deşarj kalitesinin devamlılığında önemli bir etken olan üretim tesisleri birimimiz tarafından sürekli olarak denetlenmekte, GAOSB kanalizasyonuna deşarj edilen sektörel atıksuların değerleri kontrol altına alınmaktadır.

Arıtma tesisinin işletilmesi sırasında oluşan arıtma çamurlarının hacimsel olarak azaltılarak bertarafının sağlanması amaçlı başlatılan, 14.02.2017 tarihinde ihalesi yapılan 240 ton/gün çamur kapasiteli “Akışkan Yataklı Çamur Yakma ve Enerji Elde Etme Tesisi” inşaat, montaj ve soğuk testleri bitirilmiş olup, tesis Çevre İzni alım sürecindedir.  Tesis işletmeye geçmesi ile 2,5 MW enerji elde edilecektir.

 

Resim2

BİRİMDE VERİLEN HİZMETLER

VERİLEN HİZMETİN ADI

HİZMETİN TEMİN EDİLECEĞİ YER

Kanal Bağlantı İzin Belgesi İlgili Birime Başvurularak
Başvuru Evrakları İlgili Birime Başvurularak
Başvuru Dilekçesi İlgili Birime Başvurularak
Kapasite Raporu İlgili Birime Başvurularak
Taahhütname İlgili Birime Başvurularak

GÖREVLİ PERSONEL

Meltem POLAT

Atık Su Arıtma ve Çamur Yakma Tesisi Müdürü

  • +90 (342) 357 0401 (109)
  • m.alevli@gaosb.org

Mustafa Şerif TOSUN

Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Şefi

  • +90 (342) 357 0401 (109)
  • mstosun@gaosb.org