2 Şubat 2024

Atık Beyanı Hakkında

 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre tehlikeli, tehlikesiz  ve  tıbbi  atık  üreticileri  2023  yılına  ait  tehlikeli,  tehlikesiz  ve tıbbi  atık beyanlarını EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) Vatandaş Girişi bölümü kullanıcı adı ve e-devlet şifresi kullanarak  http://ecbs.cevre.gov.tr adresinden  yapacaklardır. 

EÇBS  sitemine  kaydı  bulunmayan firmaların    http://ecbs.cevre.gov.tr    adresinden  sisteme  firmalarını  kayıt  ederek  başvuru  formunun çıktısını  (Tesis  yetkilisi  tarafından  ıslak  imzalı/  kaşeli  olarak  ve ekleriyle  birlikte  (Tüzel  Kişiler için=Vergi Levhası, İmza Sirküsü Gerçek Kişiler için= Vergi Levhası / Yetkili olduğunu gösteren resmi evrak ) İl Müdürlüğüne sunmaları gerekmektedir.

Bu  doğrultuda  firmaların  2023  yılına  ait  tehlikeli,  tehlikesiz  ve  tıbbi  atık  beyanlarını  internet üzerinden  31.03.2024  tarihi  mesai  bitimine  kadar  yapmaları  ve yapılan  bildirimin çıktısının  alınarak saklanması  gerekmektedir. Aksi  takdirde  2872  sayılı  Çevre  Kanunu  uyarınca  idari  para  cezası uygulanacaktır.

Listelere aşağıda DOKÜMANLAR bölümünden erişebilirsiniz.