8 Mart 2021

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

"Kadınlar olmadan kalkınma da olmaz"

Toplumun ve ailenin mimarı olan kadınlar, aynı zamanda ekonominin ve üretimin de önemli gücüdür.

Kalkınma yarışında başarılı olmanın en önemli koşullarından birisi de kadınların üretim ve yönetim başta olmak üzere hayatın her alanında erkeklerle eşit şekilde görev alması ve özellikle de karar alma süreçlerine eşit katılmasıdır. Kadınların her alanda eşit ve özgür olmasının, gelişmiş ekonomilerin ve demokrasilerin ortak yönünü oluşturduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla nüfusun yarısını oluşturan kadınların geri bırakılarak ekonomik kalkınmanın sağlanması mümkün değildir.

Ülkemizde kadının iş ve toplumsal hayattaki rolünün giderek arttığını görmek memnuniyet vericidir. İlimizde de sanayici kadınlarımızın sayısının belirgin bir şekilde arttığını görüyor ve tüm girişimci kadınlarımızı toplumsal kalkınmaya yaptıkları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Ancak günümüzde kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel şiddetin de artış eğiliminde olmasını kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda toplumun tüm kesimlerinin birlikte mücadele etmesi gerekmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınların daha özgür ve üretken bireyler olmasının önündeki her türlü engelin kaldırılmasını diliyoruz.

Cengiz Şimşek
GAOSB Başkanı