9 Aralık 2020

Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda hazırlanan ve Türkiye'nin birincil enerji tüketiminin %14 azaltılmasını 2023 yılı ulusal stratejisi olarak hedefleyen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı/UEVEP (2017-2023) Yüksek Planlama Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiştir.

UEVEP kapsamında alt destek gruplarından biri olan "Sanayi Sektöründe Verimlilik Artırıcı Projelerin Desteklenmesi" Bakanlığın Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığına (EVÇED)yapılan başvurular ile gerçekleşmektedir.

EVÇED her yıl firmalara VAP destekleri sağlamakta olup, yıl içerisinde sürekli başvuru kabul etmektedir.

Konu hakkında bilgi notu ekte sunulmuştur.