11 Kasım 2020

Sıfır Atık Yönetmeliği ile ilgili duyuru

Sayın Sanayicimiz;
Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet göstermekte olan tüm firmaların T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, döngüsel ekonomi ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunu azaltması, atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılması, çevre kirliliğinin giderilerek bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak şekilde kaliteli hammadde olarak kullanılması için; bakanlığın, www.sifiratik.gov.tr sayfasından “İlgili Sektörel Sıfır Atık Kılavuzuna” istenilen şartları sağlayarak, Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinde “Sıfır Atık Uygulamasını” tüm firmalar yönetmelik esaslarına uygun olarak bünyelerinde sıfır atık sistemini kurmak, 31.12.2020 tarihine kadar “Sıfır Atık Belgesini” almak ve de bakanlık tarafından ibraz edilmesi zorunlu tutulan "belgenin" de Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmesi hususu; önemle duyurulur.