23 Kasım 2020

Akkuyu Nükleer AŞ ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına bilgilendirme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü'nün Akkuyu Nükleer AŞ ihalelerine katılmak isteyen Türk firmalarına, ihale başvuru süreçlerinde yardımcı olmak ve bilgilendirmek üzere ana yüklenici tarafından İstanbul'da tedarikçi ilişkileri birimi kurulduğu ve bilgilendirme hattına ilişkin OSBÜK duyurusu aşağıdadır:

 

OSBÜK DUYURUSU:

 

Bilindiği üzere ülkemiz ve Rusya arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla her biri 1200

MW gücünde 4 reaktörden oluşacak Akkuyu Nükleer Santrali'nin kurulmasına yönelik anlaşmalar başlamış, Nisan 2018'de ilk ünitenin inşaat lisans anlaşması ile inşaat faaliyetleri hızlanmıştır. Hâlihazırda ilk 2 ünitenin inşaatı aktif olarak sürmektedir.

Bu doğrultuda, Akkuyu Nükleer AŞ ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde Akkuyu Nükleer Santrali'nin ihalelerine ülkemiz KOBi'lerinin katılımını artırmak ve bilgilendirme amacıyla, ilgili ihalelerin  KOBİ'lerimizin  potansiyel  iş ortaklarını tanımaları  için  TOBB  tarafından  kurulan profesyonel  bir eşleştirme  platformu olan  http://www.tobb2b.org.tr adresinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

Akkuyu  Nükleer  Santraline  yönelik  ihaleler https://www.tobb2b.org.tr/ihaleozellestirme.php  adresinden takip edilebilmekte, ilgili ihalelere aynı zamanda http://www.tobb2b.org.tr adresinden "ihale ve özelleştirmeler" bölümünde "Güncel ihaleler" başlığı altından erişilebilmektedir.